OCC

探索
關愛
一站通

進階搜尋

向下滾動


「資訊、服務及饋贈平台」「罕愛同行」場刊


2018年12月05日


葵興葵秀路11-15號 蘇濤工商中心15樓D室


特意想大家再三瀏覽我地嘅場刋,一本由原先應該只得20頁嘅場刋,加頁加頁再加頁到92頁,精心打造成為如今屬於「罕見病」嘅瑰寳,希望大家能將之帶入社區,說不定就憑你呢個輕而易舉嘅行為,就能為一個病患家庭尋找到失散嘅同路人!各界持份者一直等待機會了解大家的處境。然而礙於不同困難,令傷健人士及其家庭融入社會嘅道路荊棘滿途。不過,要摒除歧視,需要大家多走一步,互相了解,互相包容,方能成就「傷健共融」這椿美事。這正是「關愛一站通」背後的精神。有興趣索取這本集合超過20多個罕病單位嘅資訊及聯絡方法,馬上聯絡我地,免費派發!

想了解我地多d, 歡迎瀏覽我地嘅網站 #HKASFwww.hkasf.org

#OneClickCarewww.OneClickCareHK.com

#天使綜合症 #關愛一站通

此活動只接受會員參與︰

會員登入