occadmin 發表於 2017-10-8 21:16:40

張議員探訪SMA周珮珊

節錄自張議員Facebook 專頁
小編:#張超雄的周末

話說腦細個schedule排到密麻麻,唔係見case就係同團體開會,要mark佢個schedule同喺大學reg科冇分別,都係要金晴火眼咁喺佢個calendar度搶時間。

終於有個星期六,腦細個schedule有空檔,原本腦細諗住放下假陪家人,後來記者訪問罕見病脊髓肌肉萎縮症患者Josy同埋悅珈,關注組嘅家長想腦細一齊去探望患者,同埋傾吓依家政府入藥嘅政策問題。

小編望住腦細個schedule,唔知點安排......然後腦細二話不說,去。

張超雄亦是罕病患者的爸爸,他明白家長心疼、焦慮的心情。

路很漫長,他一直沒放棄這些孩子。
頁: [1]
查看完整版本: 張議員探訪SMA周珮珊