Alexman 發表於 2019-3-26 13:14:58

(已延期) 關愛一站通 - 共融遊樂場試玩

屯門公園共融遊樂場,有別於一般傳統遊樂場,呢個全新的無障礙、優質遊樂場,有多種全新的玩樂設施,更好玩、更創新、更刺激,年齡稍大、甚至連傷健小朋友都可以玩。

榮幸得到BEYOND Foundation Hong Kong(BEYOND兒童展能基金)邀請我哋4月27日(星期六)一齊到屯門公園共融遊樂場試玩各種設施,當日更會有專家介紹遊樂場背後的故事。

Beyond Foundation Hong Kong 創辦人鍾麗淇小姐,亦係我哋「關愛一站通One Click Care」召集人之一,這富有意義及好玩的活動,我哋一定全力支持。

歡迎各傷健家庭報名參加,如有興趣之家庭,請登入「關愛一站通 One Click Care」手機應用程式或網頁報名,名額有限,額滿即止。

**Beyond Foundation Hong Kong 宣佈,原定於明天(4月27日)假屯門公園共融遊樂場舉行之體驗活動,因天氣不穩而延至5月18日舉行。現仍繼續接受報名,歡迎各有興趣參與之人士及家庭到關愛一站通手機應用程式之生活智慧支援站報名。


報名詳情請瀏覽以下網址:
https://www.oneclickcarehk.com/tc/priority-event-detail.php?eid=22


occadmin 發表於 2019-4-26 12:06:30

Beyond Foundation Hong Kong 宣佈,原定於明天(4月27日)假屯門公園共融遊樂場舉行之體驗活動,因天氣不穩而延至5月18日舉行。現仍接受報名,歡迎各有興趣參與之人士及家庭到關愛一站通手機應用程式之生活智慧支援站報名。
頁: [1]
查看完整版本: (已延期) 關愛一站通 - 共融遊樂場試玩